Odkud přišla vaše noha?

Slyšeli jste někdy o antropometrické typologii nohy? Rozlišujeme 3 základní typy: egyptská, řecká a polynéská noha. Některé zdroje uvádí, že kromě základních typů, existuje ještě typ germánský a keltský. Víte do jaké skupiny patříte? Pojďme se spolu podívat, čím se jednotlivé typy od sebe liší.

books-gff2b9d311_1920.jpg
Egyptská noha

Z Egypta nepochází pouze Kleopatra s Asterixem. Věděli jste, že 60% evropské populace má právě egyptský typ nohy? Tito lidé mají výborné předpoklady pro dlouhodobou zátěž. Tento typ se vyznačuje velkou dotykovou plochou prstů. Palec je nejdelší a ostatní prsty se postupně zkracují. Právě toto anatomické uspořádání prstů k ostatní části nohy umožňuje skvělé rozložení váhy při zátěži.

 

Řecká noha

Jedná se o druhý nejrozšířenější antropometrický typ nohy v Evropě. Nosná plocha nohy je oproti předchozímu typu poloviční. Největší zátěž je soustředěna do dvou bodů, místo výhodnější tříbodové opory. Nejdelším prstem je v tomto případě druhý prst, tedy ukazováček. Palec a prostředníček jsou skoro stejně dlouhé a délkou konkurují ukazováčku. Oproti egyptské noze mohou být lidé s tímto typem více náchylní k různým zdravotním problémům. Tím je například přetížení 2. metatarzu, což může vést k únavové zlomenině. Dále hrozí vznik ,,hallux vagus” neboli kladívkových prstů. Tento problém bývá způsoben nošením úzké a malé obuvi.

Těmto lidem se doporučuje pečlivý výběr obuvi. Taktéž je vhodné do denního režimu zařadit kompenzační a regenerační cvičení. I lidé s řeckou nohou mají předpoklady k vysoké výkonnosti, stačí se o své nohy správně starat a dát jim, co potřebují.
 

Polynéská noha

Jedná se o vzácný antropometrický typ nohy s 9% zastoupením v Evropě. Noha je obdélníkového tvaru a první tři prsty mají stejnou délku. Dotyková plocha u tohoto typu není příliš velká, proto je z výkonnostního hlediska nejméně vhodná.  

Antropometrický typ nohy má velký vliv na výkon ve sportovních odvětvích. Je tedy dobré vědět, do jaké skupiny patříte. Rozhodně nepodceňujte výběr obuvi a prevenci, hlavně pokud máte řecký nebo polynéský typ nohou.